Chalupa Lužické hory - Ceník a smluvní podmínky pronájmu chalupy - roubenky

Cena za pronájem celého objektu

Ubytování Lužické hory - Mařenice - Dolní Světlá

Ceník ubytování/pronájmu

kapacita 10 osob - 3 ložnice

Minimální délka ubytování 2 noci
V termínu 30.6. – 31.8. minimální délka ubytování 4 noci

Ceny za noc

Zimní sezona 4900 Kč
Letní sezona5600 Kč
Mimo sezonu 4900 Kč

Cena za víkend

Od pátku 15 hod. do neděle 10 hod. Minimálně 2 noci.
Zimní sezona9800 Kč
Letní sezona11200 Kč
Mimo sezonu9800 Kč

Svátky

Velikonoce - již obsazeno 5694 Kč
19.12.26.12.Vánoce 6110 Kč
Min. 4 noci. Vánoční výzdoba a dekorace.
27.12.3.1.Silvestr 6110 Kč
Min. 4 noci. Vánoční výzdoba a dekorace. Již obsazeno.

Provoz, poplatky, ceny

Vratná kauce 5 000,- Kč
Cena zahrnuje rekreační poplatky, veškeré enrgie, dřevěné brikety na gril,
dřevo, osušky, ložní povlečení, základní hygienické potřeby a čistící
prostředky, využití dětské postýlky, dětskou židličku. Wifi.
Parkování na soukromém pozemku nebo na zahradě.

Všeobecné smluvní podmínky pronájmu

Chalupu si nájemce pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chalupou, jako místem pronájmu, se myslí všechna patra od přízemí s terasou včetně podkroví. Součástí pronájmu je i soukromý pozemek s venkovní terasou, ohništěm, potok a dále parkovací místo pro několik aut.

Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí požadujeme u předního i zadního vchodu do chalupy o přezouvání. V celém objektu je přísný zákaz kouření. Dále je zákaz vstupu do objektu v lyžařské nebo jiné sportovní obuvi. Způsobí-li nájemce škodu, musí tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodní částky hotově či převodem na účet pronajímatele.

Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 5 000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od chalupy. Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí roubenky zpět pronajímatelem.

Maximální počet ubytovaných nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel oprávněn požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu chalupy.

Nástup na pobyt je možný od 15.30 hodin a odjezd do 10hodin.

V případě obsazení celé chalupy musí být dodržen noční klid od 22.00 hodin do 06.00 hodin.

V pronajímaném objektu je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouření, zákaz pobytu zvířat, užívání drog či jiných psychotropních látek.

Platba za pobyt nájemce

Při rezervaci se platí předem 2.000 Kč na účet pronajímatele.
V den nástupu uhradí nájemce zbývající částku z celkové častky hotově proti předání klíčů. V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 5.000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu.
V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 5 000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu.

Stornovací podmínky

Ke zrušení pobytu ze strany zákazníka může dojít a to výhradně písemnou formou, poté odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto dokladu (přes e-mail nebo poštou) pronajímateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

30 dnů a vícebez poplatku
29 – 15 dnů před nástupem  30% ze zaplacené zálohy
14 – 8 dnů před nástupem 50% ze zaplacené zálohy
7 – 0 dnů před nástupem 75% ze zaplacené zálohy

V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, se storno poplatky neplatí.

Závěrečná ustanovení

Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

Odpovědnost

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel.

Při příjezdu seznámí provozovatel zájemce s provozovaným objektem. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

Při porušení Všeobecných podmínek např. nedodržení max. počtu osob, zákazu kouření v objektu aj., může být pronajímatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z objektu všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu). Roubenka se předává i přebírá v řádném stavu, nepoškozená.

Bankovní spojení pro platbu
Banka, číslo účtu: Komerční banka a.s. Česká Lípa 115-31020207/0100