Formulář

DOKLAD O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ

podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Já, ubytovatel (jméno a příjmení): Hana Nepivodová potvrzuji, že poskytnu ubytování na území České republiky.

Na adrese Dolní Světlá 34 Dolní Světlá 471 57
Vztah k nemovitosti: vlastník

POTVRZENÍ O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ